Úvod

Za zdravé životní prostÅ™edí

Všichni si ceníme čistého vzduchu, čisté vody a zdravého jídla. Když průmysl a doprava znečišÅ¥ují naše životní prostÅ™edí nebo potravináÅ™ský průmysl pÅ™esouvá rizika na spotÅ™ebitele, vznikají náklady nám všem. Platíme za to nejen svými penÄ›zi, ale často i svým zdravím.

Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance bojuje za ochranu životního prostÅ™edí, zachování druhové rozmanitosti a podporu ochrany zvíÅ™at. PÅ™íkladem je naše politika v rámci evropské reformy rybolovu a zemÄ›dÄ›lství: šlo nám o zajištÄ›ní udržitelné výroby potravin a propojení spotÅ™ebitelů a výrobců. Všichni by mÄ›li mít možnost se stravovat zdravÄ› a s dobrým svÄ›domím. Bojujeme za práva spotÅ™ebitelů v neprůhledné síti supermarketů a potravináÅ™ských podniků.

A vyzýváme všechny výrobce a spotÅ™ebitele, aby společnÄ› s námi bojovali za Evropu bez genetických modifikací.Tato stránka nabízí pouze omezené množství zpráv v ÄeštinÄ› > Pro zobrazení dalších zpráv v tematickém rozdÄ›lení zvolte EN/DE/FR

Naše práce v parlamentu
@Peng

Tržní síla v potravinovém řetězci

Nadnárodní podniky působící v oblasti zemÄ›dÄ›lského zpracovatelského průmyslu,...

Více

@Mateusz Opasiński

Zákaz geneticky modifikovaných plodin ze strany členských států

Jelikož evropské zemÄ›dÄ›lství patÅ™í k nejvÄ›tším na svÄ›tÄ›, pokoušejí...

Více

@Mark Winterbourne

Zdraví medonosných včel a jejich chov

V posledních deseti letech se stav včelstva každým rokem snížil téměř o tÅ™etinu.

...

Více

KAMPANÄš