a
QUÈ ES TRACTAVA
b
POSICIÓ DELS VERDS
c
QUÈ HEM ASSOLIT
d
QUÈ NO HEM ASSOLIT

Segon paquet per a la governança econòmica ("two-pack")

La crisi econòmica europea ha fet evident que una moneda única requereix també una política econòmica comuna.

El "two-pack" és un paquet legislatiu per a l'ampliació del denominat "six-pack" per a la coordinació de la política econòmica de la UE.

Un dels dos reglaments del "two-pack" tracta de la coordinació dels projectes de pressupostos abans que aquests siguin adoptats pels parlaments nacionals. L'altre estableix regles per a una supervisió més estricta per part de la UE de tots els països de la zona de l'euro que reben ajuda financera.

 

Quina ha estat la posició dels Verds?

El "two-pack" era una bona ocasió per corregir parcialment la política d'austeritat del "six-pack" i els tractats intergovernamentals i els paquets de rescat.

Al mateix temps, els Verds van considerar que el paquet era massa tècnic i complicat per permetre als ciutadans un control democràtic de la política econòmica europea.

Continuem demanant una major implicació de la societat civil, una política econòmica sostenible que s'ajusti a la conjuntura actual i la solidaritat comunitària mitjançant eurobons.

 

Ha adoptat el Parlament la posició dels Verds?

Els Verds hem aconseguit reunir suport per a moltes esmenes importants.

Hem assegurat que la supervisió pressupostària dels Estats membres per part de la Comissió sigui transparent. També cal que s'integrin els agents socials i la societat civil i que es tinguin en compte els efectes socials de les mesures.

Hem aconseguit convèncer a una majoria dels representants dels avantatges dels bons europeus comuns. El Parlament va votar a favor d'un full de ruta per als eurobons.

La nostra demanda d'un fons per fomentar el creixement en temps de crisi també va ser acceptada.

Per altra banda, vam obtenir suport per a una adaptació adaptada a la conjuntura actual de les recomanacions de polítiques econòmiques quan la situació econòmica d'un país empitjora encara més.

 

En quins punts s'ha ignorat la posició dels Verds?

Els Verds no vàrem trobar suport per introduir al "two-pack" mesures vinculants com els objectius d'ocupació UE 2020 i les reformes per a una economia sostenible.

Volíem que s'establissin els programes nacionals per dissenyar unes reformes econòmiques europees més coherents.

Vam demanar també mesures anticícliques i adaptades a la conjuntura, però van ser rebutjades pels grups PPE i ALDE.

Referències
Videos
PREMSA I ESDEVENIMENTS
Comissió:ECON

Procediment legislatiu:Ordinary legislative procedure

Referències:2011/0385(COD), 2011/0386(COD)

Ponent:Jean Paul Gauzès (EPP), Elisa Ferreira (S&D)

Pels Verds:Sven Giegold, Philippe Lamberts

Votació:12/03/2013

Representant a la comissió:Francisco Padilla (Email)
1 of 1

Outcome of the vote
Below you find the results of the final vote in plenary. How did the political groups vote? What about national delegations? And what was the position of your MEP?

Economic and budgetary surveillance of Member States with serious difficulties with respect to their financial stability in the euro area

Monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area