a
QUÈ ES TRACTAVA
b
POSICIÓ DELS VERDS
c
QUÈ HEM ASSOLIT
d
QUÈ NO HEM ASSOLIT

Primer paquet per a la governança econòmica ("six-pack")

Com a conseqüència de la crisi econòmica, els Estats membres de la UE van decidir modificar els criteris de Maastricht i adoptar sis nous actes jurídics, l'anomenat "six-pack".

El "six-pack" té com a finalitat establir unes regles que permetin reforçar i implantar la vigilància pressupostària, reduir els desequilibris macroeconòmics de la zona de l'euro, millorar la comparabilitat dels pressupostos nacionals i accelerar i aclarir el procediment en cas de dèficit excessiu.

Amb això, els Estats membres pretenen reforçar la confiança dels mercats en el deute públic emès pels Estats membres de la UE.

 

Quina ha estat la posició dels Verds?

Els Verds creiem que la UE hauria de reduir l'atur als països amb dèficit i permetre un augment dels salaris als països amb excedent.

Per fer-ho caldria una política econòmica coordinada.

Nosaltres argumentem que els criteris de Maastricht per si sols han demostrat ser ineficaços per preveure i resoldre la crisi europea.

Els projectes de llei de la Comissió no són de cap ajuda. Més aviat, algunes parts del paquet encara amplien més la política d'estalvi que practiquen els Governs dels Estats membres partint d'una base intergovernamental.

Altres parts del "six-pack" introdueixen millores en la vigilància pressupostària, reforcen la implicació dels agents socials i fan alguns passos tímids cap a una coordinació europea dels pressupostos nacionals.

 

Ha adoptat el Parlament la posició dels Verds?

Els Verds hem pogut moderar en alguns aspectes la tendència neoliberal i procíclica del "six-pack".

Vam insistir en el fet que les mesures incloses en aquests actes jurídics no fossin contràries als drets fonamentals i respectessin els convenis col·lectius nacionals.

Els parlaments nacionals tindran drets de codecisió més forts per controlar millor els seus governs.

Els efectes econòmics indirectes negatius s'inclouran com una consideració a tenir en compte en les recomanacions que el Consell farà als Estats membres.

Vam aconseguir també que els cicles econòmics s'incloguessin en les valoracions i poguessin atenuar així alguns elements del reglament de reducció del deute dels Estats membres.

 

En quins punts s'ha ignorat la posició dels Verds?

Els Verds no vàrem poder modificar l'orientació general de tres textos del paquet.

Els diputats del PE del PPE i d'ALDE responsables van aconseguir el suport dels seus grups en la demanda de més mesures d'austeritat malgrat la depressió econòmica a molts Estats membres.

Referències
PREMSA I ESDEVENIMENTS
Comissió:ECON

Procedures: Ordinary legislative procedure (mostly)

Referències:2010/0280(COD), 2010/0276(CNS), 2010/0278(COD), 2010/0279(COD), 2010/0281(COD), 2010/0277(NLE)

Ponent:Corien Wortmann-Cool (EPP), Diogo Feio (EPP), Sylvie Goulard (ALDE), Elisa Ferreira (S&D), Carl Haglund (ALDE), Vicky Ford (ECR)

Pels Verds:Sven Giegold, Philippe Lamberts

Votació:28.09.2011

Representant a la comissió:Francisco Padilla (Email)

Outcome of the vote
Below you find the results of the final vote in plenary. How did the political groups vote? What about national delegations? And what was the position of your MEP?

Surveillance of budgetary positions and surveillance and coordination of economic policies

Budgetary surveillance in euro area

Enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in euro area

Prevention and correction of macroeconomic imbalances

Implementation of excessive deficit procedure

Requirements for budgetary frameworks of Member States