a
QUÈ ES TRACTAVA
b
POSICIÓ DELS VERDS
c
QUÈ HEM ASSOLIT
d
QUÈ NO HEM ASSOLIT

El Fons Social Europeu (FSE)

El Fons Social Europeu (FSE)és l'eina més important de la UE per a l'aplicació de les polítiques socials idel mercat laboral, la responsabilitat de la qual supera elsdominis dels Estats membres.

Les activitatsrelacionades amb el FSE durant el nou període de finançamenttenen un gran impacte en les organitzacions i elsindividus pels quals el Fons Social Europeu està dissenyat a beneficiar.

 

Quina ha estat la posició dels Verds?

ElsVerds argumentem que la principal prioritat del Fons Social Europeu ha de ser combatrel'atur juvenil.

Creiem que l'abast del Fons s'ha d'estendre mésenllà de les qüestions relacionades amb l'ocupació i ha d'abarcar els projectesde lluita contra la pobresa i l'exclusió, per exemple.

Volem que cobreixi tots els ciutadans i ciutadanes,i no només la població treballadora i les persones que busquen feina.

 

Ha adoptat el Parlament la posició dels Verds?

L'informe adoptat posarà 6.000 milions disponibles per a finançar la implementació delssistemes europeus de garantia de la joventut.

Vam tenir èxit en l'ampliació de l'àmbit del Fons SocialEuropeu per incloure als nens, els migrants, els refugiats i els sol·licitants d'asil.

El Fons també tindrà un procediment de sol·licitud simplificatde finançament, pel que seràmés fàcil per a les petitesONG obtenir suport financer. El 25% dels Fons Estructurals de la UE estarà reservatper a l'ús del Fons Social Europeu.

Aquests diners s'utilitzaran per invertir en educació iformació, en comptes d'invertir en infraestructures.

 

En quins punts s'ha ignorat la posició dels Verds?

Per desgràcia, el Fons Social Europeu segueix centrant-seen un nombre relativament petit d'assumptes, el que deixa poc marge de maniobra a l'Estatmembre en l'assignació d'aquestsfons disponibles.

Referències
Videos
Comissió:EMPL

Procediment legislatiu:Ordinary legislative procedure

Referències:2011/0268(COD)

Ponent:Elisabeth Morin-Chartier (EPP)

Pels Verds:Elisabeth Schroedter

Votació:20/08/2012

Representant a la comissió:Philine Scholze (Email)
1 of 1

Outcome of the vote
Below you find the results of the final vote in plenary. How did the political groups vote? What about national delegations? And what was the position of your MEP?