a
QUÈ ES TRACTAVA
b
POSICIÓ DELS VERDS
c
QUÈ HEM ASSOLIT
d
QUÈ NO HEM ASSOLIT

Capital propi dels bancs (CRD IV)

La crisi europea ha fet evidents moltes mancances del sistema bancari europeu.

La majoria dels bancs tenen models de negoci arriscats sense un "coixí de capital" suficient. 

Per aquest motiu no van poder resistir per si sols les turbulències breus dels mercats.

Les i els contribuents carreguem actualment amb enormes fons de garantia pels riscos assumits pels bancs, perquè quan va esclatar la crisi no hi havia cap reglamentació jurídica per declarar en fallida els bancs.

L'estructura de salaris variable dels operadors ha intensificat encara més els efectes dels models de negoci arriscats dels bancs: en vincular el pagament de primes amb els beneficis a curt termini, els bancs han introduït incentius per a un comportament d'inversió d'alt risc.

Com que tots els agents dels mercats financers donaven per suposat que els Estats membres ajudarien els seus grans bancs, les grans entitats de crèdit es van considerar inversions menys arriscades. D'aquesta manera van poder gaudir durant molt temps d'uns interessos més baixos que els bancs petits més propers als clients i amb una vinculació més estreta amb l'economia real. Això al seu torn va facilitar que s'endeutessin en arriscades operacions especulatives.

 

Quina ha estat la posició dels Verds?

Els Verds estem a favor d'una regulació més estricta de la indústria de les finances, de manera que els bancs tornin a servir a la societat i no primordialment als seus empleats i accionistes.

Volem una competència lleial entre els bancs. No s'hauria de permetre més als grans bancs que calculin la seva necessitat de capital propi amb fórmules fetes a la seva mida i amaguin així el seu risc comercial real. Els petits bancs normalment no tenen aquesta possibilitat, perquè aquestes fórmules són tan costoses que no els val la pena.

Demanem que tots els bancs hagin de revelar com redueixen la seva càrrega fiscal fent servir llacunes impositives i paradisos fiscals i com eludeixen les regulacions legals mitjançant bancs "a l'ombra".

El pagament de primes s'hauria de limitar en proporció als salaris fixos i s'hauria d'aplicar una quota de dones per als consells d'administració dels bancs.

 

Ha adoptat el Parlament la posició dels Verds?

Els Verds hem aconseguit introduir algunes demandes importants.

El representant dels Verds Philippe Lamberts es va guanyar l'oposició de la City de Londres en aconseguir imposar que les primes dels operadors normalment no siguin més altes que el seu salari fix. Des d'aleshores, a la premsa econòmica se'l coneix com "l'home que va posar a ratlla els bancs".

El límit mínim del coixí de capital s'incrementarà, de manera que els grans bancs podran incloure-hi fins a un 3,5% dels seus actius immobilitzats, ja que són de venda fàcil i estan protegits contra la pèrdua de valor.

Tots els bancs han de revelar els ingressos de totes les seves sucursals i filials nacionals per tal que sigui més fàcil fer-ne el seguiment i lluitar contra l'evasió fiscal.

Per altra banda, d'ara endavant les fórmules internes per al càlcul de la quota de capital propi ponderada per risc es revisaran més detingudament.

 

En quins punts s'ha ignorat la posició dels Verds?

Els Verds no vàrem aconseguir convèncer els Estats membres del Consell que calia regular els models de negoci dels bancs per evitar les crisis.

Cercàvem un simple fre al deute dels bancs per evitar que s'endeutin excessivament. També volíem transparència pel que fa al perfil de liquiditat dels bancs, per tal que les autoritats de control poguéssin detectar a temps si els bancs confien en un finançament insegur i a curt termini, la qual cosa suposa carregar amb els riscos que se'n deriven a llarg termini.

Estem decebuts pel fet que el PPE i l'ALDE hagin rebutjat la nostra proposta d'una quota de dones més alta en l'àmbit executiu dels bancs. El negoci bancari queda per tant sota el domini dels homes.

D'altra banda, no ha quedat clar com treballen els grans bancs amb els bancs "a l'ombra" perquè, si bé tenen l'obligació d'informar a les autoritats de control, poden amagar les seves vinculacions amb fons de cobertura i altres bancs a l'ombra.

Referències
Videos
PREMSA I ESDEVENIMENTS
Comissió:ECON

Procediment legislatiu:Ordinary legislative procedure

Referències:2011/0203(COD), 2011/0202(COD)

Ponent:Othmar Karas (EPP)

Pels Verds:Philippe Lamberts

Votació:16/04/2013

Representant a la comissió:David Kemp (Email)
1 of 1

Outcome of the vote
Below you find the results of the final vote in plenary. How did the political groups vote? What about national delegations? And what was the position of your MEP?

Access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms

Prudential requirements for credit institutions and investment firms